Välkommen!

HaMatech AB är ett teknikbaserat konsultföretag som utför teleregistrering, elprojektering, totalprojektering samt upprättande av relationshandlingar avseende teletekniska anläggningar, säkerhetsanläggningar, och kraft o belysning.

Företaget har bedrivet konsultverksamhet sedan 1992.

Vi har skaffat oss stor kompetens av teleregistrering och projektering under de senaste åren då uppdragen har varit många och skiftande.

Vi jobbar även med diverse olika digitala registreringsprogram såsom:

Elkoda, Telett, Magicad och Point och utför teleregistrering i utgåva 5 och 6.

Vi är väl insatta i de flesta farikat avseende:

Passage/inbrottslarmanläggningar såsom Omnis 2010, NOX, Integra, RCO, ARX, GALAXY

Brandlarmanläggningar